کلبه ای میان مزرعه
کلبه به سرپناهی گفته میشود که از مصالح بومی ساخته میشود و از نظر کیفیت و دوام معمولا از خانه در مرتبهٔ پائینتری قرار دارد و اکثرا برای زندگی موقت یا کوتاهمدت یا فصلی کاربرد دارد.
نظرات کاربران
UserName