مرگ های متفاوت
در سال ۱۹۰۲، جیمز باکانان دوک شرکت دخانیات بریتانیا آمریکا را بنیاد نهاد که در آن سوی اقیانوس رقیب معتبری به نام دخانیات سلطنتی را داشت.دوک برای نخستین بار محصولی تولید کرده بود که در سطح دنیا توزیع میشد و جهانیسازی سیگار توسط وی بنیانگذاری شد
نظرات کاربران
UserName
کلمات کلیدی
سیگار

فشنگ

cigar

Cartridge
تصاویر مرتبط