سیاره ای در آسمان

یک سیاره یک جرم آسمانی است که : (a) به دور خورشید بگردد، (b) به خاطر داشتن جرم زیاد بتواند شکل هیدرواستاتیکی پایداری داشته باشد(شکلی نزدیک به کره)(c) بتواند اجرام نزدیک خود را از طریق گرانش جاروب کند.

نظرات کاربران
UserName