برفراز کوه ها
چتر بازی سقوط آزاد نوعی از چتر بازی است که شخص چترباز اقدام به بازکردن چتر خود مینماید این روش چتر بازی بعلت داشتن کنترل بیشتر بر روی چتر - سرعت بالا - امکان پرش در سرعت بالای باد - امکان سقوط بیشتر برای چتر باز بیشتر مورد توجه است.
نظرات کاربران
UserName