آدم آهنی از کار افتاده در جنگل برفی
مرد آهنی یا آدم آهنی؛ این ترکیبها برای خیلی از بچههای دهه 50 و اوایل دهه 60 آشناست. کارتونهای زیادی از مرد آهنی پخش شد و حتی کتابهای مصور این شخصیت خیالی با فروش خوبی مواجه شدند.
نظرات کاربران
UserName
کلمات کلیدی
آدم آهنی

ROBOT
تصاویر مرتبط