برافراشتن علم در روز عاشورا

نوع دوربينNIKON CORPORATION مدل دوربينNIKON D60 وضوح در جهت طول300 وضوح در جهت عرض300 ديافراگم5.6 طول فوكوس55


عکاس، حسین نادرپور

نظرات کاربران
UserName