پس زمینه مشکی با خطوط قرمز و زرد
وضوح در جهت طول72 وضوح در جهت عرض72
نظرات کاربران
UserName