ضربه ی مرگبار دروازبان به بازیکن حریف
تصویر متحرک از دروازبانی که حسابی حق بازیکن حری رو کف دستش میگذارد
نظرات کاربران
UserName