روحاني بزرگ حاج شيخ حسين مازندراني از مراجع كربلا
شیخ حسین مازندرانی فرزند آیت الله شیخ زین العابدین مازندرانی است. صاحب رساله علمیه و از مراجع تقلید كربلا بوده و بسیار اهل سخاوت و بخشش بود و بارها شاگردان و خانواده اش به او می گفتند این همه بخشش می کنی پول ها تمام می شود و چیزی برای خودت باقی نمی ماند ولی او می فرمود خداوند کریم می رساند. تا اینکه در یک سفری بین راه با یک ثروتمند هندی روبرو می شود و همین که آن هندی متوجه می شود ایشان فرزند شیخ زین العابدین است، به مقدار وزن شیخ به او پول می دهد و به این وسیله سخن شیخ تحقق می یابد که خدای کریم می رساند. مرحوم شيخ حسين مازندراني و مرحوم آقاي آخوند و برخي ديگر از علما فتوي به لزوم جهاد با روس را داده بودند وخودشان عازم آمدن به ايران مي شدند.شيخ حسين مازندراني با ديگران به كربلا آمده و منتظر آخوند بودند كه ناگاه در بيست ويكم ذي الحجه الحرام خبر فوت اورا دريافت كردند.جنازة آن مرحوم با شكوه فراوان تشييع و در مقبرة حجه الاسلام رشتي در نجف به خاك سپرده شد.
نظرات کاربران
UserName