روحاني جليل فقيه گرامي شيخ محمد تقي بروجردي
محمد تقی بروجردی در سال ۱۲۲۵ در شهر زیبای بروجرد متولد شد. آيت الله حاج شيخ محمد تقي بروجردي (ره) تحصيلات خويش آيت الله حاج شيخ محمد تقي بروجردي (ره) تحصيلات خويش را در زادگاهش شروع كردو براي كسب علم و معرفت به شهرهاي قم، مشهدمقدس و نجف اشرف عزيمت و از محضرحضرات آيات وقت كسب علم و فيض نمود. شیخ محمدتقی از دو استاد بزرگوارش، آقا ضیاءالدین عراقی و سید ابوالحسن اصفهانی مفتخر به دریافت اجازه اجتهاد گردید. وي سالها در شهرستان بروجرد به امر تدريس و ارشاد و حل مسائل شرعي مردم اشتغال داشت و توفيق تاليف آثار متعددي راپيدانمود مانند كتاب" مغني المغني علي مذاهب الخمسه، كتاب اخلاق جاويدان و ديگر رساله ها و مقاله هاي پراكنده ايشان در سال 67 به احداث ساختمان كتابخانه به مساحت900 متر زيربنا در دو طبقه با تالارهاي مطالعه برادران و خواهران اقدام نمود و سپس كتابخانه شخصي خود را شامل16000 نسخه كتاب چاپي و28 نسخه كتاب خطي وقف برآستان قدس رضوي كرد. شیخ محمدتقی بروجردی، در كثر ابواب فقه به تألیف پرداخته و در علم اصول، یك دوره كامل به نام نهایةالافكار در چهار جلد تدوین كرده است كه تقریر بحث اصول استادش شیخ ضیاءالدین عراقی است. پس از عمری تحقیق و تألیف در روز چهارشنبه 24 (64) ذی قعده 1391 ق. / 1350 ش. در تهران بر اثر عارضه قلبی، هنگام اشتغال به نوشتن (تعلیقات بر عروةالوثقی) وفات یافت و قلم از دست مباركش بر زمین افتاد و جان به جان آفرین تسلیم كرد. پیكر مبارك شیخ محمدتقی بروجردی پس از انتقال به شهر مقدس قم، در شبستان انتهای قبرستان ابوحسین، سمت راست ضلع جنوبی قبرستان به خك سپرده شد.
نظرات کاربران
UserName