فقيه رباني آقا سيد محمد رضا مرعشي از مراجع بزرگ نجف
حاج سيد محمد رضا فرزند حاج سيد محمد باقر مرعشی یکی از علما و اساتيد بزرگ نجف اشرف بود. در سال 1286 در شهر رفسنجان متولد شد و پس از طی مقدمات علوم سالها از محاضر اساتيد عراق مرحوم آخوند خراسانی، علامه یزدی، مجاهد شيرازی و آقا شريعت اصفهانی برخوردار بود و با فعاليت بيشتری از همگان پيشی گرفت و به زودی در جمله آيات و مدرسين بزرگ عراق در آمد. آيت الله مرعشی: در فقه و اصول ید طولائی داشت و از تقريرات استاد خود یک دوره فقهی و رسائلی در اصول و فروع به رشته تحرير برد. معظم له در رديف ميرزای مجاهد و آقا شريعت از مراجع و مدرسين بزرگ حوزه نجف بود. حوزه درسی پرشوری داشت، اما متأسفانه اجل او را مهلت نداد و اين آيت بزرگ در سن 56 سالگی در نجف وفات نمود. بعد از فوت او حجج اسلام آقايان سيد کاظم و سيد مهدی مرعشی وارث علوم پدر گرديدند.
نظرات کاربران
UserName