علامه بزرگوار استاد حوزه علميه عراق ميرزا محمد حسين نائيني
محمدحسین غروی نائینی (زاده ۲۷ ذیقعده ۱۲۷۶ در نائین ـ درگذشته ۲۶ جمادی الاول ۱۳۵۵ در نجف) مرجع تقلید شیعه و از مهمترین روحانیون حامی نهضت مشروطه در ایران بود. تنبیهالامة و تنزیهالملة معروف ترین اثر نائینی است که آن را در ربیعالاول ۱۳۲۷ (پس از به توپ بستن مجلس شورای ملی و پیش از فتح تهران توسط مشروطهخواهان) نوشت و در همان سال در بغداد به چاپ رساند. نائینی تحصیلات ابتدایی را در نائین گذراند. در ۱۷ سالگی به اصفهان رفت و علاوه بر فقه و اصول فقه و کلام و حکمت در ادبیات فارسی و عربی و ریاضی نیز دانش آموخت. او در سال ۱۳۰۳ به عراق رفت و در سامرا شاگرد میرزای شیرازی شد. او را از مشاوران میرزا در جریان فتوای تحریم تنباکو شمردهاند. نائینی در سال ۱۳۱۴ پس از مرگ استادش به نجف رفت و از شاگردان محمدکاظم خراسانی شد و سالها در کنار او به فعالیت پرداخت. گرایش سیاسی نائینی نزدیک به میرزای شیرازی و همچنین سید جمالالدین اسدآبادی بود که از دوستان دوران جوانی او به شمار میرفت. او در جریان جنگ جهانی اول از جمله روحانیونی بود که علیه انگلیس اعلام جهاد کردند و پس ا
نظرات کاربران
UserName