استاد حوزه علميه قم محقق داماد
آیتالله العظمی سید محمد محقق داماد (۱۳۲۵ قمری در احمد آباد اردکان-۲ ذیحجه ۱۳۸۸ قمری در قم)، از فقیهان نامدار شیعه در سده چهاردهم قمری است. وی از بزرگترین اساتید وقت حوزه علمیه قم و داماد آیتالله العظمی عبدالکریم حائری یزدی، موسس حوزه علمیه قم بود. او شاگردان و رجال علمی برجستهای تربیت کرد. او شاگردان و رجال علمی برجستهای تربیت کرد از جمله : سید موسی شبیری زنجانی ، محمد حسینی بهشتی ، حسینعلی منتظری ، عبدالله جوادی آملی و ...
نظرات کاربران
UserName