فيلسوف رباني عالم روحاني استاد شهيد مطهري

مرتضی مطهری مشهور به شهید مطهری ؛ زاده شده در ۱۳ بهمن ۱۲۹۸ در فریمان - ترور شده در ۱۱ اردیبهشت ۱۳۵۸ در تهران ؛ استاد فلسفه اسلامی ، استاد کلام اسلامی شیعی دوازده امامی ، استاد تفسیر قرآن ، عضو هیئت موتلفه اسلامی و از نظریهپردازان نظام جمهوری اسلامی ایران بود. وی قبل از انقلاب ۵۷ عضو انجمن سلطنتی فلسفه و استاد دانشگاه تهران بود. بعد از انقلاب به ریاست شورای انقلاب منصوب شد. امام خمینی علاقه زیادی به وی داشت، تا بدانجا که بعد از مرگش گفت: مطهری پارهٔ تن اسلام و حاصل عمر من بود. در ادبیات جمهوری اسلامی ایران از وی با عنوان معلم شهید یاد میگردد. مرتضی مطهری در فعالیتهای سیاسی در کنارامام خمینی بود، بهطوری که میتوان سازماندهی قیام ۱۵ خرداد ۱۳۴۲ در تهران و هماهنگی آن با روحالله خمینی را مرهون تلاشهای او و یارانش دانست. وی در ساعت ۱ بعد از نیمه شب روز چهارشنبه ۱۵ خرداد ۱۳۴۲ به دنبال یک سخنرانی مهیج علیه شخص شاه به وسیله پلیس دستگیر، و پس از انتقال به زندان موقت شهربانی به همراه تعدادی از روحانیون تهران زندانی شد. پس از ۴۳ روز به دنبال مهاجرت علمای شهرستانها به تهران و فشار مردم، به همراه سایر روحانیون از زندان آزاد شد. از مهمترین فعالیتهای او ارائه ایدئولوژی اسلامی از طریق تدریس و سخنرانی و تألیف کتاب متعدد است. حساسیت اینگونه فعالیت فرهنگی خصوصاً در سالهای ۱۳۵۱ تا ۱۳۵۷ به خاطر افزایش تبلیغات گروههای چپ و پدید آمدن گروههای مسلمان چپ و ظهور پدیده التقاط به اوج خود رسید.

نظرات کاربران
UserName