حرکت سیاره به سمت خورشید
وضوح در جهت طول72 وضوح در جهت عرض72
نظرات کاربران
UserName