گالري عکس درختان
درخت يک گياه بزرگ چوبي ديرپاست. تعريف مشخصي از قد درختان نمي‌توان ارائه داد ولي رويهمرفته درختان در بزرگسالي دست کم 6 متر بلندا دارند. در ساختار يک درخت معمولاً‌ شاخه‌هايي وجود دارند که به يک تنه بزرگ پيوند دارند. در سنجش با ديگران گونه‌هاي گياهي، درختان زندگي ديرپايي دارند. گونه‌هايي از درختان وجود دارد که بيش از 100 متر قد مي‌کشند و برخي درختان چند هزار سال عمر مي‌کنند. درختان از عناصر مهم چشم‌انداز طبيعي، باغ‌سازي و محوطه‌سازي هستند.
نظرات کاربران
UserName