نقاشي
نقاشي يا نگارگري فرآيندي است که طي آن رنگ بر روي يک سطح مانند کاغذ يا بوم ايجاد نقش مي‌کند. همچنين به اثري که در اين فرآيند خلق مي‌شود نيز نقاشي مي‌گويند. فردي که اين عمل توسط او انجام مي‌شود نقاش نام دارد و اين واژه به‌خصوص زماني به‌کار مي‌رود که نقاشي حرفه? شخص باشد. نقاشي يکي از رشته‌هاي اصلي هنرمحسوب مي‌شود و قدمت آن در بين انسان‌ها، شش برابر قدمت زبان نوشتاري است. نقاشي‌هاي يافت‌شده در غارها حاکي از آن است که انسان‌هاي اوليه با کشيدن نقش حيوانات و شکارشان به نوعي خود را آماده? نبرد با آنها مي‌کردند.
نظرات کاربران
UserName