کره ی زمین
وضوح در جهت طول300
وضوح در جهت عرض300
نظرات کاربران
UserName