گلدسته مسجد النبی
مسجد رسول خدا (یا مسجد نبوی یا مسجد النبی) مسجدی است در وسط مدینه که پیامبر اسلام پس از هجرت به این شهر آن را بنا فرمود. سپس در طول تاریخ بارها تجدید بنا شد و توسعه یافت. مرقد مطهر پیامبر در آنجا قرار دارد و نیز منبر و محراب و روضه شریف که در آنجا نماز میگزارد. پیامبر اکرم میفرمود:ما بین قبری و منبری روضه من ریاض الجنه (بین قبر و منبر من باغی از باغ های بهشت است.) مسجدی که پیامبر اسلام و اصحاب ساختند بسیار کوچک بود ولی با تغییرات و توسعههایی که در طی قرون مختلف به عمل آمد تا سال 1370 هجری قمری به 10303متر مربع رسید. در سالهای 1370 تا 1375 هجری قمری نیز دولت عربستان با هزینهای معادل 55 میلیون ریال سعودی به اصلاحاتی اساسی و توسعهای جدید اقدام کرد که در نتیجه مساحت کل مسجد به 16326 متر مربع رسید. این مسجد در سال 1375 دارای 706 ستون و 189 طاق نما و 9 در و 44 پنجره بوده است.
نظرات کاربران
UserName