حجت بن حسن علیه السلام
حجت بن حسن (۱۵ شعبان ۲۵۵ ه.ق. در سامرا) امام دوازدهم شیعیان دوازدهامامی و ایشان امام زمان و مهدی موعود است. او فرزند حسن بن علی عسکری (امام یازدهم شیعیان) و نرجس خاتون است، وی در ۵ سالگی غایب شد و بهباور شیعیان غایب شد و به امامت رسید. او دو غیبت دارد: غیبت صغری (حدود ۷۰ سال) و غیبت کبری (که هنوز ادامه دارد). وجود روایات پیرامون ظهور و خروج قائم آل محمد و انتظار شیعیان در طول سالیان دراز، موجب انشعابات متعدد در شیعه و حساسیت و یا نگرانی زمامداران وقت را فراهم میآوردهاست. همچنین روایت دیگری که مشخصاً قائم را امام دوازدهم یا نهمین فرزند از نسل حسین بن علی معرفی میکند، موجب حساسیت یا نگرانی خلفای عباسی مخصوصاً بعد از امام هادی، علی بن محمد شده بود. بههمین دلیل شیعیان نزدیک به ناحیه مقدسه[برای حفظ خود و امامان خود رازداری و تقیه میکردند. (منبع تصویر: وبلاگ والپیپیر اسلامی، مسافر کربلا)
نظرات کاربران
UserName