کشته شدن در راه خدا
شهادت در دین اسلام بهمعنای کشته شدن در راه خدا است. قرآن در آیات ۱۷۵ تا ۱۶۹ سوره آلعمران به مقام شهیدان میپردازد. البته نپندارید که شهیدان راه خدا مردهاند بلکه زنده به حیات ابدی شدند و در نزد خدا متنعم خواهند بود .(۱۶۹) آنان به فضل و رحمتی که از خداوند نصیبشان گردیده شادماناند و به آن مؤمنان که هنوز به آنها نپیوستهاند و بعداً در پی آنها به راه آخرت خواهند شتافت مژده دهند که از مردن هیچ نترسند و از فوت متاع دنیا هیچ غم مخورند. (۱۷۰) و آنها را بشارت به نعمت و فضل خدا دهند و اینکه خداوند اجر اهل ایمان را هرگز ضایع نگرداند .(۱۷۱) (منبع: وبلاگ والپیپیر اسلامی، مسافر کربلا)
نظرات کاربران
UserName