منظره درختي بر فراز شهري بزرگ
نوع دوربينNIKON CORPORATION مدل دوربينNIKON D80 وضوح در جهت طول300 وضوح در جهت عرض300 ديافراگم10 طول فوكوس105
نظرات کاربران
UserName