درياچه اي ميان جنگل در غروب
مدل دوربينa

وضوح در جهت طول240

وضوح در جهت عرض240

ديافراگم8

طول فوكوس10

نظرات کاربران
UserName