چند گوريل در جنگل
گوريل ها جانوران مهاجمي نيستند. موقعي كه جانوري مزاحم آنها مي شود، سروصدا زيادي راه مي اندازند. اما به ندرت با جانوري رودررو مي شوند. گوريل ها حدود 50 سال در اسارت زندگي مي كنند. طول عمر آنها در جهان وحش تنها حدود 35 سال است (مثل بيشتر جانوران، آنها در اسارت طولاني تر زندگي مي كنند). گوريل ها اصولاً روي زمين زندگي مي كنند (اگرچه آنها در گذشته تكامليشان در درختان زندگي مي كردند). گوريل ها در جنگل هاي باراني، جنگل هاي با زمين هاي پست وخيس، باتلاق ها و زمين هاي رها شده زندگي مي كنند.
نظرات کاربران
UserName