ميموني همراه بچه اش روي درخت
میمونها از نسل پیشمیمونیان پدید آمدهاند. میمونمانندهای اولیه در آمریکای جنوبی طی نود میلیون سال به رده پَخبینیان (مارموستها، میمونهای عنکبوتی و غیره) تکامل یافتهاند که ویژه جهان نو (قاره آمریکا) هستند. در جهان کهن تکامل میمون مسیر متفاوت و پرثمرتری را پیمود که نخستین گام آن پیدایش رده راستبینیان (ماکاکها، بابونها و غیره) بود. ميمون ها از جمله جالب ترين جانوران حيات وحش از ديد انسان ها هستند. گونه هاي متنوع ميمون ها از كوچكترين تا بزرگترين گونه داراي عادات غرزي و رفتارهايي هستند كه جالب و تماشايي بوده و تقربا تمام اين گونه ها جانوراني اجتماعي محسوب مي شوند.
نظرات کاربران
UserName