يك زنبور دار و كندو
زنبورداری به فرآیندی برای نگهداری و تولید زنبور عسل برای بدست آوردن فراوردههایی همچون عسل، موم و دیگر تولیدات مرتبط گفته میشود. محلی که در آن زنبورها نگه داشته شده اند کندو (عسل) نامیده می شود.
نظرات کاربران
UserName