كالسكه
کالسکه یکی از وسائط نقلیه است. کالسکه معمولاً چهار چرخ دارد و بهوسیله اسب و گاه خر کشیده میشود. کالسکهها معمولاً سرپوشیده هستند. کالسکه بچه نمونه کوچکی از کالسکههای بزرگ هستند که برای جابجایی کودکان در بیرون از خانه استفاده میشوند.
نظرات کاربران
UserName