قورباغه
قورباغه یا وَک یا غوک جانوری است دوزیست از راسته بیدمان (Anura). رایجترین دوزیستان جهان وکها و وزغها هستند. نوع بالغ قورباغهها عموما بدون دم و چمباته زده هستند، آنها پاهای بلند عقب برای پریدن و زبان بلند چسبناک برای گرفتن طعمه، دارند. معمولاَ وکها بدن نرم و مرطوب دارند و در نزدیکی آبها زندگی میکنند. وزغها پوست خشک و زگیل مانند دارند و عمدتاً روی خشکی زندگی میکنند.
نظرات کاربران
UserName