شكار ماهي يك لاك پشت دريايي غول پيكر
لاکپشتهای دریایی ساکن تمام اقیانوسهای جهان بجز قطب شمال هستند.این لاکپشتها بین اقیانوسهای جهان در حال سفر هستند.لاکپشت پشت تخت دریایی را فقط میتوان در سواحل شمالی استرالیا یافت. لاکپشتهای دریایی معمولاً در دریا معلق هستند و برای همین از یک سیستم تنفسی بی هوازی سود میبرند که میتوانند با حبس نفس خود برای مدت زیادی در زیر آب بمانند.همچنین انان میتوانند ریه خود را به سرعت از اکسیژن پر و خالی کنند. این لاکپشتها میتوانند تا ۸۰ سال عمر کنند.چند دهه طول میکشد تا این گونه از لاکپشتها به سن بلوغ جنسی برسند.
نظرات کاربران
UserName