دعواي فيلها
عاجها٬ در واقع دومین دندانهای پیشین بالایی فیلاند.وقتی این دندانها شروع به رشد میکنند٬ مثل دندان انسان٬ لایهای از مینا دارند.ولی وقتی بزرگتر میشوند٬ مینا دیگر روی دندانها را نمیپوشانند.بیشتر این دندانها از عاج ساخته شده است.فیلها از این عاجها برای دفاع کردن و غذا خوردن استفاده میکنند.این دندانها در تمام طول عمر فیل رشد میکنند٬ بنابراین فیلی که عاجهای بسیار بزرگی دارد معمولاً حیوانی پیر است.عاج مادهها کوچکتر از عاج نرهاست و عاج فیل آسیایی هم کوچک تر از فیل آفریقایی است.
نظرات کاربران
UserName