برداشت از مزرعه پنبه
پنبه یک نوع محصول کشاورزیست که از الیاف پوشانندهٔ دانهٔ گیاه پنبه با نام علمی (Gossypium) به دست میآید. پنبه، در تولید نخ و پارچه به کار برده میشود. بوته ی پنبه فقط در مناطقی رشد می کند که سرتاسر سال ، آب و هوای گرم و آفتابی داشته باشند . پس از اینکه گل ها شکوفه کردند و مردند ، الیاف پنبه رشد می کنند. جمع آوری الیاف پنبه از بوته های پنبه ، برداشت محصول نامیده می شود . ماشین های پنبه چینی ، در مزرعه ی پنبه حرکت می کنند و الیاف بوته ها را بیرون می کشند.
نظرات کاربران
UserName