هواپیمای ساقط شده
وضوح در جهت طول50 وضوح در جهت عرض50
نظرات کاربران
UserName