مرحوم محمد شیرعلی شهرضا در CSICC 2006, Iran
افتخارات محمد شیرعلی شهرضا عبارتند از : 1- برگزیده پنجمین جشنواره جوان خوارزمی در سال ۱۳۸۲ 2- دانشجوی نمونه کشوری در مقطع کارشناسی در سال ۱۳۸۶ 3- پژوهشگر جوان ممتاز انجمن رمز ایران در مقطع کارشناسی 4- جوانترین محقق در دومین کنفرانس بینالمللی ایکتا 2006 (ICTTA 2006) و یازدهمین کنفرانس بینالمللی انجمن کامپیوتر ایران. او یک کتاب به عنوان آموزش الگوریتمها نوشت و ۲ بخش از دایره المعارف Encyclopedia of Mobile Computing &commerce و کتاب Handbook of on secure Multimedia Distribution را تالیف کرد. زمینههای پژوهش مورد علاقه او نهاننگاری اطلاعات، برنامهنویسی تلفن همراه و سیستمهای تفکیک کاربران انسانی از ماشین بود.
نظرات کاربران
UserName