مرحوم محمد شیرعلی شهرضا در سمينار اهواز 2007
مرحوم محمد شیرعلی شهرضا در سال ۱۳۶۵، چشم به جهان گشود و مرداد ماه ۱۳۸۷ در اثر بیماری، چشم از جهان فرو بست. او در زمینه کپچا یا سیستمهای تفکیک کاربران انسانی از ماشین، برای زبان فارسی تحقیق میکرد و در این زمینه اختراع ثبت شده و مقاله علمی دارد. او در دورهٔ کارشناسی خود، ۸۰ مقاله در کنفرانسهای بینالمللی و ۱۳ مقاله در مجلات معتبر علمی پژوهشی داشت و یک اختراع ثبت شده نیز از خود به جای گذاشت. محمد در سال ۱۳۸۵ به عنوان پژوهشگر جوان ممتاز انجمن رمز ایران برگزیده شد.
نظرات کاربران
UserName