انديشه‌گر
انديشه‌گر (به فرانسوي:‎Le Penseur ‏) تنديسي از مرمر و برنز از آثار مجسمه‌ساز فرانسوي، آگوست رودن است، که در موزه? رودَن پاريس نگهداري مي‌شود. اين تنديس مردي را در تعمقي موقر با کشمکش‌هاي دروني قوي نشان مي‌دهد، [?] که معمولاً براي نمايش فلسفه کاربرد دارد.
نظرات کاربران
UserName