گلهاي زرد و سبز داخل جعبه هاي شفاف
ترکیب رنگهای مختلف رز در یک دسته گل : 1- ترکیب رز زرد و قرمز در یک دسته گلبه معنی" تبریک " در هر مناسبتی می باشد. 2- ترکیب رز زرد و نارنجی در یک دسته گلبه معنی علاقه زیاد به طرف مقابل است. 3- - ترکیب رز قرمز و سفید به معنی یگانگی و اتحاد با طرف مقابل می باشد.
نظرات کاربران
UserName