گلها و هديه هاي كوچك داخل بشقاب
معنی تعداد شاخه گلها بصورت کلی در یک دسته : ۱ شاخه گل نشانه توجه یک فرد به طرف مقابل ۳ شاخه گل نشانه احترام به طرف مقابل ۵ شاخه گل نشانه علاقه و محبت به طرف مقابل ۷ شاخه گل نشانه عشق .معنی تعداد شاخه گل های رز در یک دسته : ۱ شاخه رز : یک احساس عاشقانه فقط برای تو ۳ شاخه رز: دوستت دارم ۵ شاخه رز: بی نهایت دوستت دارم ۱۲ شاخه رز : عشق ما به یک عشق دو طرفه تبدیل شده است ۳۶ شاخه رز : احساس وابستگی رمانتیک ۹۹ شاخه رز : عشق من برای تو جاودانه و تا ابد می باشد ۳۶۵ شاخه رز : هر روز سال به تو می اندیشم و دوستت دارم همچنین ۱۰ شاخه گللاله عمومآ به نشانه یک عشق بی نظیر است بکار برده می شود.
نظرات کاربران
UserName