گلهاي بنفش داخل ليوان
معانی برخی از انواع گل ها : گل بنفشه به معنی نجابت و کم رویی، اندیشه ناگفته، پاکدامنی، فروتنی . گل شقایق : اختلاف . گل سرخ : عشق و زیبایی . رز سیاه : مرگ و تسلیت . رز سفید : عشق مبارک و فرخنده . رز کاملاً شکفته : تعهد و دوست داشتن. دسته گل رز : قدردانی . ترکیبی از گل رز سفید و سرخ : سازش، اتحاد . سوسن : ملاحت و زیبایی . سوسن سفید : دوشیزگی و پاکدامنی . خشخاش : تنبلی و سستی . شکوفه پرتقال : علاقه به ازدواج
نظرات کاربران
UserName