جواهرات
طلا يا زَر نام يک عنصر است. از فلزات گرانبها با رنگ زرد و جلاي فلزي مي‌باشد. طلا به طور طبيعي ميل ترکيبي بسيار پاييني با کليه عناصر نشان مي‌دهد و به همين دليل عمدتاً در طبيعت به صورت فلز خالص يافت مي‌شود.و در جواهر سازي ها با سنگ هاي تزيني به شکل هاي زيبايي تزئين مي شود.
نظرات کاربران
UserName