سفالگري اسلامي
قليان گلابي شکلي که تصوير آن آورده شده، با صخره ها، درختان کاج و آبشارهايي از عناصر سنتي سبک مينگ مربوط به سال هاي 1683- 1620/1095-1030، تزيين شده است. الات اندکي از کشور چين در اين فاصله ي زماني به خارج صادر شده و ظروف ايراني که بدين طريق ساخته شدند نيز کمياب هستند.
نظرات کاربران
UserName