سفالگري اسلامي
در دربارهاي حاکمان اسلامي آسياي نزديک در قرن پانزدهم/نهم، چيني آلات چين، از ارزش زيادي برخوردار بودند. اسناد، به عنوان مثال، نشان دهنده ي توالي هدايايي از چيني آلات چيني است که از طرف سلاطين مملوک مصر و سوريه به چهره هاي مهم اروپايي از جمله به فرمانروايان و نيز تقديم شده بودند. هنگام که عثمانيان قاهره را در سال 1517/923 تصرف کردند. هزاران شتر براي انتقال غنايم جنگي به استانبول به کار گرفته شدند که مي بايست ده ها و شايد صدها قطعه از چيني آلات را با خود به استانبول برده باشند.
نظرات کاربران
UserName