سفالگري اسلامي
اسگرافيتو(Sgrafitoo) از کلمه ي اسگرافاير(Sgraffire) ايتاليايي گرفته شده که به معناي خراش دادن است و بر تکنيکي در سفالگري اسلامي اطلاق مي شود که در آن شيء با يک روکش گلي نازک پوشانده مي شود و سپس طرح بر روي آن، قبل از لعاب اصلي، حکاکي مي شود. مانند آنچه که در اين نمونه ديده مي شود، اگر بدنه ي ظرف نخودي رنگ، روکش سفيد و لعاب واقعاً بدون رنگ باشد خطوط حکاکي شده، بر روي زمينه ي سفيد به رنگ نخودي نمايان مي شوند. در مرکز اين جام، سفالگر گل رز شش پري را درون يک فرم شش وجهي حکاکي کرده است. او در ترسيم ستاره هشت وجهي که براي اطراف جام در نظر داشته، دچار اشتباه شده و از نه وجه استفاده کرده که هر کدام داراي طرح انتزاعي پرنده اي است. لکه هايي به رنگ هاي قهوه اي آهني (Iron brawn) و سبز مسي ممکن است براي کامل کردن هشت ضلعي به کار رفته، اما با تأکيدي نسبت به [فرم و نقش] پايان يافته اند. نتيجه ي کار ضعف در ترکيب و هماهنگي طرح را نشان مي دهد و به نظر مي رسد که طرح ها به صورت اتفاقي و نه به تقليد از طرحي دقيق به يکديگر متصل شده اند. به هر حال کاربرد چنين سبک آزاد و بي قيدي در جهان اسلام رايج بوده و قابل ذکر است که تأثير ظاهري اين جام تا حدودي براي بيننده مطبوع است.
نظرات کاربران
UserName