نقاشي ديجيتالي گل قرمز و برگها

نوع دوربينCanon مدل دوربينCanon PowerShot A95 وضوح در جهت طول180 وضوح در جهت عرض180 ديافراگم2.8 طول فوكوس7.8125

نظرات کاربران
UserName