گزارش تصویری از مدرسه مداد رنگی در ایران
مدرسه حق پناه به مدرسه مداد رنگی مشهور است که البته تمام کلاسهای درس این مدرسه، به تجهیزات الکترونیک و تخته هوشمند مجهز هستند.
نظرات کاربران
UserName