تصویر سازی از روی DNA افراد
هنرمند و دکتر آلمانی به نام دوی هاگبورگ مجسمه میسازند. البته مجسمه های او به هیچ وجه عادی نیستند . او با استفاده اشیاء استفاده شده توسط مردم عادی مانند ته سیگار ، آدامس و... و با استفاده از یک سری آزمایشات علمی و استخراج DNA های آنها چهره افراد استفاده کننده از آن وسایل را شبیه سازی میکند. در صورتی که آثار او به اثبات برسند احتمالا در آینده برای شناسایی مجرمان استفاده خواهد شد. از این پس مواظب ریختن هرگونه زباله روی زمین باشید. چون ممکن است چهره شما را بازسازی و تصویرتان را در روزنامه و یا تلویزیون منتشر کنند.
نظرات کاربران
UserName