مجسمه هایی از کتاب های انباشته
استفاده از کتاب برای خلق آثار هنری در این زمانه بسیار شایع شده ولی این بار آثار ساخته شده کمی متفاوت تر از سایر آثار ساخته شده با کتاب هستند. Kylie Stillman هنرمندی است که با استفاده از هنرش جان تازه ای به کتاب های قدیمی و خاکخورده داده است. با تراش مجسمه های سه بعدی در داخل آنها و قرار دادن تعدادی کتاب برای خلق آثارش ، یکی از جالب ترین استفاده ها از کتاب در آثار هنری را به نمایش گذاشته است. مهمتر از آن اینکه ، طرح های او به اشیائی اشاره دارد که سر منشا خود همین کتاب های هستند.
نظرات کاربران
UserName