پل حلقه ای در ژاپن
این پل جالب در ژاپن تنها برای ساختن مسیری از بالای کوه به پایین آن است. با توجه به تغییر ارتفاع زیاد نمیتوانستند جاده یک سره به پایین بکشند زیرا در این صورت شیب جاده بسیار زیاد میشد. در کشور های دیگر در این گونه مواقع با ساختن جاده های پر پیچ و خم سعی میکنند شیب جاده را کم کنند. اما مقامات ژاپنی تصمیم گرفتند بجای خراب کردن مناظر اطراف یک پل مارپیچ بسازند تا نه تنها مناظر حفظ میگردند بلکه منظره زیبایی نیز خلق شده است. نام این پل حلقه ایکاوازو-نانادارو است که در بین محلی ها به پل دو حلقه مشهور است. این پل در جاده ای بین توکیو و ایزوپنینسولار در سال 1982 یعنی بیست سال قبل ساخته شده است .
نظرات کاربران
UserName