رنگ تایپ کنید
حتی اگر هنرمند نباشید با این دستگاه میتوانید یک اثر هنری خلق کنید. این دستگاه ساخته هنرمند آمریکایی است به نام تایری کالاهان. او یک دستگاه تایپ رایتر مدل 1937 را با کمی تغییر به یک وسیله هنری تبدیل کرده است. شما با فشردن کلید های این تایپ رایتر نقشی از رنگ آن کلید را بر صفحه منتقل خواهید نمود. او برای این اثرش جایزه هنری جوانان را در سال 2012 دریافت کرد.
نظرات کاربران
UserName