رستوران روبات ها در چین
در شهر هاربین چین رستورانی وجود دارد که بجای گارسون ها 20 عدد ربات از شما پذیرایی خواهند نمود. تمامی قسمت ها در این رستوران توسط این ربات ها مدیریت میگردد. از خوش آمد گویی به میهمانان گرفته تا سفارش گرفتن و حتی پختن . آشپز های این رستوران هم حتی ربات هستند که چند نوع غذا مانند نودل را تهیه میکنند. بعد از هر دو ساعت شارژ میتوانند به مدت 5 ساعت کار کنند. احتمالا پیدا کردن پیچ و مهره در غذا ها باید عادی باشد.
نظرات کاربران
UserName