فرش خاکی
چهارمین فرش خاکی هرمز، در ابعاد هزار و چهارصد متر مربع با اتمام رنگآمیزی با حضور خیل علاقه مندان به هنرهای طبیعی رونمایی شد.
نظرات کاربران
UserName